Dne 1. 8. 2018 proběhla změna ve vedení společnosti, novým ředitelem společnosti se od 1. 8. 2018 stává pan Martin Vít.
Martin Vít pracuje ve společnosti SD sped a.s. bezmála 9 let, kdy začínal na pozici dispečera, postupně prošel přes vedoucího dispečinku až na provozního manažera, pozice ředitele společnosti je tak logickým krokem a vývojem. Přejeme panu Vítovi v jeho nové funkci co nejvíce úspěchů.

Touto cestou chceme za firmu SD sped a.s. poděkovat odcházejícímu řediteli společnosti panu Petru Volákovi za dobrou reprezentaci a posunutí naší společnosti vpřed. Přejeme mu mnoho úspěchů jak v pracovním, tak v osobním životě.